Träpedagogik fyrkantig logo

Lack

Cellulosalack.
Cellulosalack är uppbyggd med nitrocellulosa och konsthartser som bindemedel. Den har hög härdighet mot inträngning och spridning av fett, normal härdighet mot övriga krav på en yta. Vissa speciella saker i hemmiljö kan dock förstöra en sådan, såsom hög värme, cigarettglöd, nagellack och fotoklister. Cellulosalacken ger en s k vätande behandling och är användbar för alla ytbehandlingsmetoder, såsom behandling med öppna och fyllda porer, mattslipad och högglanspolerad yta. Lacken förekommer som grundlack med slipningsbefrämjande fyllnads medel, som klarlack och mattlack. Den förekommer också som lackfärg. Cellulosalacken är färdig för användning utan tillsats av härdare. Vid sprutning måste den dock spädas med cellulosaförtunning. Förtunning och lack rörs om väl, varefter tjockleken på blandningen provas i ett viskositetsmått. Med rätt mängd av förtunning i blandningen skall denna tömmas från ett fyllt viskositetsmått på 25-30 sek.

Plastlack
Plastlack med inbyggd härdare för icke vätande behandling med öppna porer.
Denna typ av plastlack är normalt uppbyggd med Acetobutyrat som bindemedel, vilket ger ett gott ljusskydd och avsevärt fördröjer trä underlagets gulning. Lacken är därför mycket lämplig för naturbehandling av ljusa träslag, såsom ek, bok, björk, furu m fl. För övrigt har lacken normal härdighet mot kraven på en yta och är lämplig för ytbehandling av möbler i hemmiljö. Lacken används för behandling med öppna porer och förekommer som grundlack och yt lack i halvmatt glans. Vid sprutning förtunnas lacken till viskositeten 20-30.

Plastlack med härdare för icke vätande behandling med öppna porer.
Det finns lacker med alkyd- och andra icke angivna konsthartser som bindemedel. Dessa ger mycket hög härdighet mot de flesta av kraven på en lack för ljusa träslag. Lacken blandas med härdare och förtunnas till 18-22 vid sprutning 

Plastlack med inbyggd härdare för vätande behandling med öppna porer.
Lack för denna ytbehandlingsmetod finns med alkydharts, karbamidharts och nitrocellulosa som bindemedel. Detta är en mångsidig plastlack för behandling av alla träslag. Lacken har hög härdighet mot hushållskemikalier, fett och lösningsmedel. Den innehåller matteringsmedel med goda slipningsegenskaper. Samma lack används därför både som grundlack och ytlack. Lacken förtunnas med cellulosaförtunning till viskositeten 35-40 vid sprutning.

Plastlack med härdare för vätande behandling med öppna porer.
Med Uretan som bindemedel erhålls en lack för vätande behandling på alla träslag med högsta krav på ytans härdighet mot kemikalier, nötning, vätskor,fett m m. Lacken används både som grundlack och ytlack. Den innehåller matteringsmedel som ger en sammetslen yta med högsta säkerhet mot uppglansning. Lacken blandas med härdare och förtunnas till 20-22 viskositet.

Plastlack med härdare för vätande behandling med fyllda porer.
Det finns flera typer av lacker som är lämpliga för nämda metod. Med olika bindemedel i dessa blir härdigheten också varierande. Högsta härdighet ger lacker med polyesterharts som bindemedel. Blandningar med alkyd- och aminhartser ger hög härdighet. Denna typ av harts används också till pigmenterade lacker. Normal härdighet erhålls i lacker med alkydharts, karbamidharts och nitrocellulosa som bindemedel. Lackerna lämpar sig väl för slipning i slipmaskiner. Den avslutande sprutningen görs med en matt lack av samma typ som underlaget. Polyesterlack översprutas dock med uretanlack. Viskositeten för sprutning varierar något för de olika lacktyperna, men håller sig omkring 25.

Vattenbaserad lack
I en vattenbaserad lack är det lösningsmedlet som är just vatten och bindemedlet kan t.ex. utgöras av akrylatlatex. Lacker som innehåller akrylatlatex är lätta att applicera, torkar snabbt och har ofta mycket god vidhäftning till de flesta underlag. Den vattenbaserade lacken bevarar ljusa träslags naturliga färg. De ser obehandlade ut trots att de är behandlade - så kallad icke vätande behandling. Vattenbaserad lack bör inte användas på mörka träslag då dessa ofta innehåller ämnen som gör att ytan blir grå och trist.