Träpedagogik fyrkantig logo

Lim

För att kunna limma på ett bra sätt är det viktigt att förbereda sig.
Ytorna som ska limmas ihop måste vara släta och rena. För att få dom släta så slipar man med sandpapper.
Börja med sandpapper 80 och fortsätt sedan med sandpapper 150.
Ha tvingar, limknektar eller limklämmor i närheten så att du snabbt når dom.
Vid hoplimning av större delar kan man behöva ta hjälp av en kompis.
Kläm ut lite vitlim på ytan du ska limma (dränk inte ytan) och fördela ut limmet längs hela lim ytan. Använd fingret.
Sätt ihop limytorna så som du vill ha dom limmade och spänn fast med tving , knekt eller klämma.
Oftast rör sig limytorna när man spänner fast dom så man bör kontrollera att limytorna sitter så som man vill ha dom.
Om limytorna rör sig eller flyttar på sig under hoppressning så får man släppa lite på pressen och trycka tillbaka limytorna så som man vill ha dom.

Man kan också sätta tvingar på delarna så att man fixerar dom i det läge man vill ha.
När man pressar ihop lim ytor så trycker man samtidigt ut limrester från arbetsstycket. Ta bort resterna på en gång.
När delarna och limmet är på plats och sitter under tryck så gäller det att vänta på att limmet får härda.
Hur lång tid det tar innan limmet härdat beror på hur varmt det är i rummet, men ungefär 20-30 minuter
Bör man vänta innan man släpper på tvingarna, knektarna eller klämmorna.
När man limmat klart gör man en ”syning” vilket innebär att man tittar över limningen och slipar bort lim som
Är synligt. Använd sandpapper.
Det här är viktigt för om man fuskar så syns det direkt vid målning, oljning eller lackning.

 PVAc ( Polyvinylacetatlim)

PVAc -limmet är ett vitt flytande, termoplastiskt konsthartslim som i folkmun går under namnet vitlim. Limmet används framför allt för inomhusbruk men finns även för utomhusbruk med tillsats av härdare. Limmets lagringstid är vanligtvis mycket lång men viskositeten ökar och kan minskas genom kraftig omrörning. Olika typer av PVAc-lim ger olika press tid och fuktbeständighet. Om limmet under lång tid utsätts för hög belastning tenderar fogen att glida och det är därför inte lämpligt för bärande konstruktioner. Limmet vill också mjukna vid förhöjd temperatur. En fördel är att lim fogen blir färglös. PVAc-lim används till t ex möbler, montering, fanering eller till tapp limning. Limmet ar arbetsvänligt och det behövs inga speciella skyddsåtgärder.

Karbamidlim

Karbamidlimmet är en lim typ med stort användningsområde inom snickeri- och möbelindustrin. Mest används limmet till fanering och formpressning men det är även vanligt till andra sammansättningar. Limmet lämpar sig bäst till inomhuskonstruktioner men kan även användas till produkter utomhus, om de är väl skyddade. Limmet kan köpas i pulverform eller som flytande. Normalt blandas limmet med en härdare, som kan ge limmet olika egenskaper. Karbamidlimmet har begränsad brukstid och lagringstid. Limmet lämpar sig både för manuell och maskinell påföring. Normal spridningsmängd är 90-200g kvadratmetern. Med tillsats av olika härdare kan limmet härda vid olika temperaturer och press tider kan variera. Limmet innehåller fri formaldehyd och skall därför hanteras med försiktighet.

Polyuretanlim

Lim typen ger en fog som är allt från elastisk till hård. Det finns både 1- och 2- komponent typer. Den först nämnda gruppen härdar oftast under påverkan av fukt, vilket även kan gälla för 2- komponentgruppen. Den fukt som finns i luften kan vara tillräcklig för vissa typer av lim. Vid härdningen kan det bildas kolsyra i limmet med skumbildning som följd. Man bör tänka på att hålla i de limmade delarna i spänn, eftersom det uppstår ett limtryck när limmet expanderar. Skumbildningen kan styras genom limmets sammansättning. Öppettiderna vid fukthärdande polyuretan limmer kan variera beroende på den relativa luftfuktigheten. Detta bör man tänka på vid användningen.

Epoxilim

Epoxi tillhör gruppen syntetiska hartser och är termostabilt. Det senare betyder att det efter härdning inte åter kan göras mjukt genom att tillföra värme. Limmet förekommer både som 1- och 2- komponentlim med olika sammansättningar för ett brett användningsområde. Epoxi tillhör de starkaste limmer som används och är mycket tåligt mot lösningsmedel, klimatmässiga påfrestningar samt temperaturväxlingar. Limmer av denna typ kan användas i ett temperaturområde av -60 grader till +150 grader C. De epoxilimmer man normalt kommer i kontakt med härdar vid rumstemperatur, men även värmehärdande epoxilimmer är vanliga. Oftast blir hållfastigheten högre vid härdning i högre temperaturer. Vid härdning av epoxilim uppstår endast mindre krympning i lim fogen. Detta gör att limmet kan användas för att fylla ut ojämnheter. Limmet har efter härdning samma styrka genom hela fogen. Man bör speciellt tänka på att hålla de proportioner, som tillverkaren har angivit, vid blandning av 2- komponentlim. Epoxilim tillhör de bästa limmen för att limma metaller.

Kontaktlim

Vid limning med kontaktlim måste större delen av lim fogen torka innan sammanfogningen sker. Minst det ena av materialen måste dock vara genomsläppligt för att få eftertorkning till full styrka. Man bör alltså anpassa belastningen efter sammanfogningen med tanke på att man inte får full styrka direkt. Presstrycket behöver inte vara långvarigt, men det är nödvändigt för att en så komplett fog som möjligt skall bildas. Den korta fixerings tiden är en av limmets fördelar.

Recrcinol och Fenolresorcinol lim

Resorcinol och Fenolresorcinol lim tillhör de mest väderbeständiga limmerna. Långtidsprovningar utomhus har visat att fogarna förblir intakta efter många års provningar. Limmet används för fönster och dörrar, bärande konstruktioner, t ex limträbalkar och båtar. Det tål omväxlande temperaturer och fuktighet. Limmet levereras flytande och blandas vid limningstillfället med en härdare som är flytande eller i pulverform. En nackdel vid limning av ljusa träslag är att limmet har en mörk färg. Press tiden är lång, 1-10 timmar beroende på temperatur.

Melaminlim

Melamin lim är nära besläktad med karbamidlim men är mera fuktbeständigt. Limmet levereras i pulverform och blandas med härdare. Det ger ljusa fogar som passar bra till ljusa träslag. Melaminlimmet är värmehärdande och ger väderbeständiga fogar. Ett lim som kan sägas ligga mellan karbamidlim och melaminlim är Melamin-Urea-Formaldehyd lim (MUF lim). Denna typ är lämplig där det ställs höga krav ställd på vatten och väderbeständighet. Limmet är godkänt för bärande konstruktioner, t ex limträbalkar.

Kaseinlim

Kasein är det kemiska namnet på ostämne som finns i mjölk. Denna typ av lim är mycket gammal och förekom redan i det gamla Kina. Förr framställde snickaren detta lim själv av ostmassa, kalk och kaustiksoda. Limmet används fortfarande i begränsad omfattning inom snickeriindustrin. Vid leverans är limmet i pulverform för att sedan utblandas med vatten vid användningen. Limmet kan användas för bärande detaljer men bara inomhus. Eftersom huvuddelen av limmet består av naturmaterial är det förhållandevis miljövänligt.

Smältlim

Smältlim blir flytande vid temperaturer mellan 150-250 grader C, för att åter stelna vid avsvalning. Variationer i temperaturintervall mellan flytande och fast form underlättar valet av rätt lim i förhållande till arbetsmomenten. Det finns annars en risk att limmet hinner stelna innan sammanfogningen har skett eller att värmeledningsförmågan är hög hos de limmade materialen. I övrigt utnyttjas smält limmet korta stelnings tid för snabba produktionsmoment. Limmet förekommer i olika färger. Termoplaster är oftast basen för smältlimmer men även hartser och vaxer förekommer. Så kallade EVA-limmer (Eten-Vinyl-Acetat) är vanliga, medan limmer med polyester- och polyamid bas används, när det ställs något högre krav på lim fogen. Generellt kan man notera att inga smältlimmer räknas som konstruktionslimmer. Limmet mjukas upp på nytt, om konstruktionen utsätts för värme.

Alifatiskt resin lim

Fungerar i stort sett som vitlim men med fördelen att det inte är elastiskt. Stenhård fog som är lättputsad. Fogen är starkare än träet. Krymper nästan ingenting och fungerar till oljiga träslag. Det här limmet är populärt bland gitarrbyggare.