Träpedagogik fyrkantig logo

Olja

Kallpressad linolja
Man kan tillverka linoljan på olika sätt för att ge den olika egenskaper. Ett vanligt sätt är att linfrön kallpressas i rumstemperatur. Man får då en ljus lättflytande olja som är djupimpregnerande och inte har någon stark lukt.

Varmpressad linolja
Det vanligaste sättet att utvinna linolja är att varmpressa linfrön. Med varmpressning får man ut mer olja ur linfröna men också mer slaggprodukter. Varmpressad linolja blir mörkare brungul och luktar mer än kallpressad linolja.

Kokt linolja
Man kan tillsätta olika metallföreningar till oljan som gör att den oxiderar och torkar fortare. Ämnena man tillsätter kallas torkmedel eller sickativ. Denna torkbehandlade linolja kallas för kokt linolja.

Rå linolja
Linolja utan tillsatser för att påskynda torkningen.  kallas rå linolja.

Kallpressad rå linolja
Kallpressad rå linolja är den renaste formen av linolja. Den är ljus och har svag lukt. Den torkar saktare än de behandlade linoljorna vilket kan vara en nackdel men hinner därför tränga in djupare och impregnera träet innan den torkar. Därför behöver man inte använda något lösningsmedel och slipper använda terpentin eller T-gul när man använder kallpressad rå linolja. Man får dock inte lika lätt en hård och blank yta som behandlade oljor.

Varmpressad kokt linolja
Varmpressad kokt linolja är gulbrun grumlig och har en starkare doft. Denna olja tränger inte lika lätt ner i träet men ger lättare en hård och blank yta. För att den ska tränga in bättre brukar man spä ut den med 50% terpentin eller T-gul.

Standolja
Standolja är linolja upphettad till 250-300 grader. Oljan blir tjockare och torkar snabbare ju längre den hettas upp. Standoljan brukar ofta tillsättas oljefärger och fernissor för att ge en bättre glans och öka motståndskraften mot nötning. Standoljan fungerar inte som djupimpregnering.

Blåst eller oxiderad linolja
Denna olja är blåst med luft i kombination med upphettning likt standoljan. Det blir en renare och ljusare olja jämfört med standolja.

Kinesisk träolja
Oljan utvinns genom pressning av nötterna från Tungträdet och har tack vare en kemisk reaktion torkegenskaper och låg ytspänning som ingen annan oljeprodukt kan uppvisa. Den är helt oöverträffad när det gäller penetration på djupet av träytan därmed upphäver träets kapillärsugning vilket innebär att man får ett vattenavvisande och mycket formstabilt virke.

Timberex natural
Timberex natural är en djuppenetrerande träolja baserad på naturliga vegetabiliska oljor och hartser. Behandlingen ger en sidenmatt, torr och len yta med en vacker djup ton av träets egna färger.

Danish oil
Danish oil är en träolja baserad på en blandning av kinesisk träolja, vegetabiliska oljor och hartser. Går att polera.

Grund- och uteoljor
Grund- och uteoljor används, som det hörs av namnet, utomhus och är oftast gjorda för att kunna tränga in djupt i virket och ge skydd mot mögel och röta. De är oftast tillverkade av en blandning mellan någon typ av linolja, träoljor och andra vegetabiliska oljor samt någon typ av antimögelmedel.

Trä- och möbeloljor
Trä- och möbeloljor är gjorda för inomhusbruk och för att ge en hård, blank och fin yta åt möbler och golv. Möbel oljan är dessutom ofta polerbar för att man skall kunna arbeta fram en extra fin yta. Dessa oljor innehåller ofta linolja blandat med citrus oljor eller vegetabiliska oljor.

Paraffinolja

Paraffin olja utvinns som biprodukt vid raffinering av råolja. Den är i motsats till de flesta andra oljor en vattenspädbar olja som inte har något att göra med linolja. Den är färg-, lukt och smaklös. Den torkar eller härdar inte och ger därför ingen yta eller nötskydd åt träet. Paraffinoljan brukar användas som smörjmedel där olika träytor skall glida mot varandra. Eftersom paraffinoljan är lukt och smaklös används den ibland också för att ytbehandla bestick och andra köksarticklar. Paraffinoljan är helt ofarlig och mycket lätt att använda.